Palvelut

Ottamalla Cipax mukaan jo suunnitteluvaiheessa projektiin, teemme yhdessä optimaalisen konstruktion, joka täyttää tuotteen vaatimukset ja soveltuu rotaatiovalulla valmistamiseen. Tämä on tehokas tie projektin onnistumiseen.

Työkalut valmistetaan läheisessä yhteistyössä tarkoin valittujen alihankkijoiden kanssa. Tuotanto tapahtuu parhaiten sen tuotteen valmistukseen sopivalla koneellamme. Viimeistely tehdään käsin, mikäli tuotteella on tarkkoja työstövaatimuksia käytetään CNC- työstöä. Usein tuotteeseen asennetaan vielä lisää komponentteja viimeistelyssä. Kun vaatimuksena in tuotteen sisäpuolen puhtaus, käytetään pesulinjaa. Voimme tarjota myös logistisia ratkaisuja sisältäen EDI. 

 
 • cirklar_10.png

  Projektin johto Cipaxilla

  Cipax käyttää APQP projektimalli varmistaa, että elämme jopa suorituskykyä ja asiakkaiden vaatimukset hankkeen lopputuotteen.

 • Sv_konstruktion2.jpg

  Suunnittelu

  Cipaxilla on suunnittelijoita, joilla on kokemusta erilaisista tuotteista. Tähtäimenä on aina luoda optimaalisin tuote asiakkaan kanssa tämän tarkoituksiin. Suunnittelu tehdään 3D CAD sovelluksella. Käytämme myös FEM analyysiä laskelmissa. 

 • Sv_verktygsframtagning.jpg

  Muotin valmistus

  Muotin suunnittelu ja valmistus tehdään yrityksessämme tai tarkoin valitun alihankkijan kanssa yhteistyössä. Meillä on vahva kokemus muottien kehittämisessä, niin pelti- kuin alumiinimuottienkin. 

 • Sv_tillverkning.jpg

  Tuotanto

  Cipaxilla on valmistusta useissa maissa erilaisilla valukonetyypeillä. Tämä mahdollistaa valmistuksen optimoinnin jokaiselle tuotteelle tarpeiden mukaan. 

 • Sv_konstruktion.jpg

  Laatu ja ympäristö

  Jatkuva laaduntarkkailu on avain varmistamaan että tuotteen laatutaso säilyy vaatimusten mukaisena. Laadun tarkkailussa meillä on apuna erilaisia välineitä, kuten merkkikaasu, ultraääni, kameroita, mittausvälineitä sekä jigejä että tulkkeja. Optimoimalla tuotteen vahvuus pyrimme minimoimaan materiaalihukan. Kaikki materiaalijäte kierrätetään.

 • Sv_efterbearb.jpg

  Jälkikäsittely

  Tuotteen valua seuraa useimmiten jälkikäsittely. Tämä voidaan tehdä joko käsin tai käyttäen CNC-työstöä, mikäli lopputuloksen vaatimustaso on korkea.

 • cirklar-9.png

  Puhdistus

  Silloin kun vaatimuksena on tuotteen ehdoton puhtaus, käytämme pesulaitetta. Pesemisen jälkeen tuote kuivataan ennen pakkaamista. Puhdas tuote pienentää ylläpitokuluja ja vahinkoriskiä. 

 • Sv_montering.jpg

  Asennus

  Tuotantoprosessin viimeisten tehtävien joukossa on komponenttien asennus valettuun tuotteeseen. Tuotteeseen asennetaan erilaisia komponentteja asiakkaan tarpeiden mukaan tavoitteena saada ready made tuote, joka voidaan vaikkapa lähettää suoraan asennettavaksi lopulliseen kohteeseensa ilman välivaiheita. Cipax voi huolehtia komponenttien hankinnasta ja varastoinnista.

 • Sv_logistik.jpg

  Logistiset ratkaisut​

  Cipax tarjoaa logistisia ratkaisuja jossa EDI:llä on tärkeä osansa. Kuljetus on yksi tärkeä osa myös tuotteen suunnittelussa, että voidaan mahdollisuuksien mukaan minimoida kuljetukseen vaadittava tila ja sitä kautta alentaa kustannuksia ja säästää ympäristöä.

 •   

 •   

 •